Om oss

Aktiebolaget ThermoGaia startades 2007 av entreprenörerna Olle Löfdahl och Berit Lönn. De såg att kostnaderna för att spara energi i fastigheter var skyhöga och att det borde gå att göra energibesparingar i fastigheter till betydligt lägre kostnad men med samma energibesparing.

De tänkte nya tankar och  skaffade sig därför generalagenturen i norden för den av NASA utvecklade energibesparingsfärgen Termoskydd. Bara genom att måla med Termoskydd kan man uppnå betydande energibesparingar (8 – 20%) till betydligt lägre kostnader än tilläggsisolering.

På senare år har bolaget även utvecklat sin verksamhet genom fönsterbyten och lagning av fasadernas ytskikt. Även detta sker med lägre kostnader och bibehållen kvalitet jämfört med vad det vanligtvis kostar att göra fönsterbyten. Även byte och målning av tak utförs av bolaget. Energibesparingseffekten kan ofta vara 40% till 50% av kostnaden för tilläggsisolering.

Ledning

Berit Lönn, VD, ThermoGaia AB
berit.lonn@thermogaia.se
073 442 42 21

Olle Löfdahl, Thermogaia
olle.lofdahl@thermogaia.se
0734 42 42 20