KBAB – preliminärt resultat utvärdering Termoskydd

KBAB (Karlstads Bostads AB) målade sex fastigheter på Östra Raden i Karlstad sommaren 2014 med energisparfärgen Termoskydd. Resultatet från Q1 2015 visar på en energibesparing med cirka 6 % jämfört med liknande referensfastigheter. Energibesparingen har successivt ökat i takt med att fasader torkas ur.

Sommaren 2014 målade Karlstads Bostads AB sex fastigheter på Östra Raden i Karlstad med energisparfärgen Termoskydd. Fastigheterna är tidstypiska och byggdes i mitten på 60-talet som en del av det dåvarande miljonprogrammet. Målet var att spara energi och torka ut fasaderna.

”Redan nu efter knappt ett år har vi indikationer som visar på en energibesparing på cirka 6 % och att fukten i fasaderna har halverats”, uppger koordinator Benny Flodin på KBAB.

Området Orrholmen är ett naturskönt område i Karlstad. Området är inte K-märkt men finns uppsatt i kommunen som bevarandevärt. Med Termoskydds färgteknologi kan fastigheterna bevara sin karaktär. Målningen av KBABs fasader och utvärderingen är en aktivitet i bolagets miljöarbete att energieffektivisera fastigheterna och därmed minska miljöpåverkan.

”Att dra några definitiva slutsatser är lite för tidigt än. Vi kommer följa utvecklingen i dessa fastigheter och se hur den utvecklas över tid. Vi planerar även att fortsätta måla andra fastigheter med Termoskydd”, säger Benny Flodin.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Berit Lönn, VD, ThermoGaia AB
berit.lonn@thermogaia.se
073 442 42 21

Om Termoskydd:

Termoskydd är en miljövänlig smart färg med en avfuktande effekt som bidrar till förbättrad isoleringsförmåga i väggens material. Det ger i sin tur kostnadsbesparingar i form av minskad energiförbrukning. Den smarta färgen fungerar som ett målningsbart keramisk ytskikt för interiört och exteriört bruk med en teknik som från början är utvecklad av NASA.