Storbråk mellan professorer om Kilsbostäders målning med en energibesparande färg

Professor Björk säger att färgen är en humbug men han vet inte vad han talar om och får mothugg av två professorer och flera fastighetsägare som själva provat färgen. Värmlandsnytt uppmanas återkomma ett år efter målningen med Termoskydd för att kontrollera vilken energibesparing som gjorts.

Den 6:e april sände Värmlandsnytt ett inslag om Kilsbostäder. Fastighetsbolaget satsar 2,5 miljoner kronor på att måla om sina bostäder med en smart färg, Termoskydd, som ska spara energi.

Vår förhoppning är att om vi målar med den här färgen i stället för en traditionell silikatfärg så kan vi eventuellt få en energibesparing ” säger Bo Hällsten, fastighetsingenjör på Kilsbostäder AB.

I inslaget intervjuas också professorn i byggnadsteknik på Kungliga tekniska högskolan Folke Björk. Han skräder inte orden ”Om du förväntar dig att få en sådan här stor energibesparing tack vare färgen har du blivit lurad. Då är det humbug” säger professor Björk.

Två professorer och experter på strålning och energi, professor Nils Svendenius och professor Lars Bylund håller alls inte med. ”Att påstå att färgen är en humbug är både ett tecken på osaklig argumentation och att vederbörande inte har förståelse för den här färgens fysiska egenskaper och funktion. Färgens speciella egenskaper minskar en ytterfasads fuktinnehåll och bidrar till ett förbättrat och konstant U-värde vilket självklart innebär en minskad värmeförlust.

En annan viktig egenskap i detta sammanhang är att den har en hög reflektans för strålning med våglängder i både det korta IR området och i det extremt långvågiga IR området med våglängder över 10 000 nm. I detta fall kan egenskaperna jämföras med lågemissiva glas.

Termoskydd är framtaget av NASA för att förbättra isoleregenskaperna i rymdkapslar o dyliknande. Man kan ju undra över vilka mängder och tjocklekar som skulle krävas om de traditionella isolermaterialen som stenull och glasull skulle användas i astronauternas rymddräkter och rymdkapslar istället för dessa utvecklade moderna material med helt andra egenskaper ” undrar professor Bylund.

Professor Björk är tydligen expert på traditionell byggnadsteknik och byggnadsmetoder men verkar inte ha satt sig in i hur detta material fungerar. Det handlar om strålning och detta är mitt specialområde”, säger professor Svendenius.

Termoskydd har en speciell sammansättning med keramiska kulor som ger en avfuktande effekt. En torr vägg isolerar betydligt bättre än en fuktig vägg. Färgens unika bindemedel i förening med de keramiska kulorna bildar nanostora kapillärer med förmåga att aktivt suga ut vatten ur en vägg. De fuktreglerande egenskaperna innebär att Termoskydd i praktiken enkelriktar fuktvandringen i en vägg till att gå inifrån och ut och därmed aktivt avfukta väggen. För att möjliggöra att dessa effekter kvarstår under lång tid finns i färgens akrylatdispersion en inbyggd mjukgörare och UV-skydd, som möjliggör att Termoskyddet hålls elastiskt och inte blir sprött.

Olle Löfdahl, Teknisk chef på Thermogaia kommenterar Värmlandsnytt ”Professor Björk har närmast bedrivit en kampanj mot Termoskydd de senaste åren. Det är förvånande. Man vill ju gärna tro att professorer ska vara nyfikna på nya teknologier, speciellt som dessa kan spara enorma pengar jämfört med traditionell isoleringsteknik. Björk kommer dessutom med felaktiga påståenden i Värmlands folkblad 10 april. . Han säger att energibesparingen, som enligt Ångpanneföreningen gjordes i några av Botkyrkabyggens fastigheter (Branta backen) berodde på att man tätat fönster. Det stämmer inte alls. Mätningen genomfördes efter den typen av åtgärder vidtagits. De fastigheter som målades på Branta Backen fick tätningslister år 2009. Det fick också de referensfastigheter som de jämfördes med. Hänsyn till detta har tagits i rapporten, Björks slutsats är medvetet felaktig. Björk hade själv kunnat konstatera detta eftersom han erbjöds plats i en referensgrupp, som han tyvärr vägrade delta i. Det finns skäl att undra över vilka starka ekonomiska intressen inom isolerings-, och byggteknikindustrin som påverkar professorns agerande.”

Åtskilliga bevis finns på att teknologin fungerar. En oberoende rapport från Ångpanneföreningen 2014 visar att energibesparingen låg på mellan 10 – 14% i ett antal av Botkyrkabyggens fastigheter som målats med Termoskydd. Ett annat bevis bland många är exempelvis Kent Blomkvist fastighetsägare i Örnsköldsvik, som provat att måla sina fastigheter med Termoskydd. Hans uppfattning är att Termoskydd sparat ca 24 % i värmekostnader.

Olle Löfdahl: ”Jag uppmanar nu Värmlandsnytt att följa upp detta reportage 1 år efter det att Kilsbostäder målat. Jag är absolut säker på att Kilsbostäder kommer att spara energi tack vare Termoskydd.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Olle Löfdahl
Teknikchef
olle.lofdahl@thermogaia.se
073 442 42 20

Om Termoskydd:
Termoskydd är en miljövänlig smart färg med en avfuktande effekt som bidrar till förbättrad isoleringsförmåga i väggens material. Det ger i sin tur kostnadsbesparingar i form av minskad energiförbrukning. Den smarta färgen fungerar som ett målningsbart keramisk ytskikt för interiört och exteriört bruk med en teknik som från början är utvecklad av NASA.