Referenser

Våra arbeten med energibesparande fasadrenovering. En enkel process utan bygglov där vi ger garanti på att utlovad energibesparing erhålles. Vi arbetar även med K-märkta fastigheter där vi bevarar och skyddar fastighetens karaktär.

 
Branta-Backen-1280

Botkyrkabyggen gör en energibesparing på 13,2 %

I syfte att utvärdera Termoskydd som ett nytt alternativ till energibesparing och avfuktning av fasader har Botkyrkabyggen termoskyddat...
Läs vidare
IMG_0200

1375 nya fönster till Victoria Park

Under hösten 2016 påbörjade ThermoGaia ett fönsterbytesprojekt där totalt 1375 fönster ska bytas ut i tre etapper i...
Läs vidare
fore-efter

Energibesparing genom fönsterbyte – Victoria Park, Eskilstuna

I Eskilstuna fasadrenoverade ThermoGaia Victoria Parks fastigheter samt genomförde fönsterbyte. Utvärdering pågår i nuläget för att mäta uppnådd...
Läs vidare
stangastaden

Tak- och fasadrenovering i Linköping

I Linköping fasadrenoverade ThermoGaia 2015 ett putsat hus med trästomme. I detta projekt målades både tak och fasad...
Läs vidare
kbab-orrholmen2

Fasadrenovering – Karlstads Bostads AB

På Orrholmen utanför Karlstad genomförde Thermogaia fasadrenovering åt Karlstads Bostads AB.  Sex huskroppar behandlades med Termoskydd under maj och juni 2014....
Läs vidare
etuna

15 % energibesparing för Victoria Park i Eskilstuna

I området Råbergstorp i Eskilstuna behandlades år 2013 lättbetonghus byggda på 60-talet med Termoskydd åt dåvarande ägaren Pagoden. Victoria Park...
Läs vidare