Energibesparing genom fönsterbyte – Victoria Park, Eskilstuna

I Eskilstuna fasadrenoverade ThermoGaia Victoria Parks fastigheter samt genomförde fönsterbyte. Utvärdering pågår i nuläget för att mäta uppnådd energibesparingen.