Fasadrenovering – Karlstads Bostads AB

På Orrholmen utanför Karlstad genomförde Thermogaia fasadrenovering åt Karlstads Bostads AB.  Sex huskroppar behandlades med Termoskydd under maj och juni 2014. Husen som är byggda med sandkalkstensfasad fuktmättes innan fasadrenoveringen med Termoskydd samt efter behandlingen senare samma år och mätningarna visade då en energibesparing på 12,7%, fasadrenoveringen bidrog även till att fukten i fasaderna halverades. Sommaren 2015 valde man att fortsätta samarbete med ThermoGaia och renoverade ytterligare 7 fastigheters fasader med Termoskyddad.