Tak- och fasadrenovering i Linköping

I Linköping fasadrenoverade ThermoGaia 2015 ett putsat hus med trästomme. I detta projekt målades både tak och fasad med Termoskydd. Uppföljning av fasadrenoveringen med mätning av energiförbrukning och fukt pågår just nu.