Garanti

ThermoGaia renoverar fastigheters fasader och tak. Det görs genom användning av energisparfärg, fönsterbyte och takrenovering. Vi har stor erfarenhet att räkna ut en fastighets energibehov och möjligheter till energibesparing. Utifrån detta föreslår vi åtgärder för att reducera energiförbrukningen för uppvärmning med olika åtgärder. Vi ger garanti på att utlovad energibesparing erhålles. Detta möjliggör för en fastighetsägare att se hur stor besparingen blir och jämföra detta med den offererade kostnaden. Garantin är ThermoGaias sätt att på ett trovärdigt sätt visa att våra energibesparingsförslag fungerar.
Läs vidare

Fuktsanering

Vi sanerar fasader från fukt och mögel med hjälp av färgen Termoskydd. Termoskydds energibesparande förmåga beror i huvudsak på följande faktorer:   Fuktkontroll – vattenavvisande när det regnar samt diffusionsöppen och kapillärsugande när det är torrt vilket innebär att underliggande material torkas ut och hålls torra. Förmågan att reflektera, emittera och sprida värmevågor Konduktionen i underliggande material sjunker genom att deras fukthalt sänks. Förbättrad värmelagring i underliggande material genom återreflektion av värme och bättre utnyttjande av solinstrålning   Termoskydd sluter helt tätt om när det är direkt vått av regn eller dagg, genom att bindemedlet sväller med upp till 4 gånger sin egen volym. När det torkar öppnar sig bindemedlet och underlaget börjar andas igen. Eftersom bindemedlet är mycket elastiskt och tåligt mot UV- strålning ger Termoskydd ett långvarigt skydd mot fukt. Mellan de keramiska kulorna bildas ytterst tunna kapillärer som skapar så starka kapillärkrafter att de vid gynnsamma förhållanden kan dra upp till 380 ml vatten per timme och m² ur det underliggande materialet. Överflödig fukt transporteras ut och väggen hålls torr.        
Läs vidare

Radonskydd

Radon är ett stort problem i fastigheter. Radon finns i olika typer, de vanligaste är byggradon respektive markradon. ThermoGaia har utvecklat en metod för att reducera radonstrålningen från blåbetong i bostäder. Radonsanering sker genom att måla väggar och innertak med Radon Protect och Radon Finish. Radon Protect läggs som ett inre skikt och därefter Radon Finish. Skiktets tjocklek beror på strålningens styrka. Principen är ju högre strålning desto tjockare skikt. Ett flertal utvärderingar har gjorts och flera pågår, resultaten är entydiga och visar på minst halveringar av radonförekomst.   Metoden ökar även temperaturen och ger dig en högre komfort. 
Läs vidare

Renovering av yttertak

Vi byter yttertak om det behövs eller målar om taken. Vid målning använder vi TopShield, som  är en elastisk och hållbar ytbeläggning som varken flagnar eller spricker. Den fungerar som skydd på praktiskt taget alla takytor med en lutning på över 4 grader. Produkten reflekterar värmevågor vilket innebär att underlagets temperatur avsevärt reduceras och dess rörelser motverkas. TopShield reflekterar värme vilket innebär att varma hus blir svalare på sommaren och varmare på vintern. Den värmereflekterande funktionen är extra markant på sommaren då det ger ett svalare inomhusklimat och bidrar till att underlaget skyddas från extrem värme. Bindemedlets sammansättning ger unika vattenavvisande egenskaper och unik slitstyrka. Dessa egenskaper gör också produkten mer motståndskraftig mot alger och mögel. TopShield är ett täckande skydd som ger en lång kulör- och glansstabilitet, upp till 20 år. En produkt för dig som vill ha långa underhållsintervaller. Är mycket tålig och ger att varaktigt skydd mot UV-strålning, smuts, försurning, snö och hagel. Den är mycket tålig och ger att varaktigt skydd mot UV-strålning, smuts, försurning, snö och hagel. Läs mer om TopShield här.
Läs vidare

Fönsterbyte

Som en del i vår energisparande helhetslösning byter vi fönster. Vi kan erbjuda en rad olika fönstertyper och fönsterrenovering beroende på fastighet samt kundens önskemål. De fönster vi erbjuder är:
Läs vidare

Fasadrenovering

Vi renoverar fasader genom fönsterbyten, putslagning och ommålning. Läs mer om våra kvalitetsfönster här. När vi målar om använder vi de unika färgerna Termoskydd Exterieur eller Termoskydd Nature som är målningsbara keramiska ytskikt för fasader som sparar energi, behåller fasadens utseende samt avhjälper fuktproblem.     Läs mer om våra fasadrenoveringar  
Läs vidare