Kilsbostäder AB – utvärdering av Termoskydd

Kilsbostäder AB har efter anbudsupphandling tecknat avtal med ThermoGaia AB om att fasadmåla 6 fastigheter med energisparfärgen Termoskydd.

Fastigheterna är tidstypiska för sin tid med fasader i kalksandstenstegel. De byggdes i mitten på 60-talet som en del av det dåvarande miljonprogrammet.

Målsättningen med projektet är 14 % i energibesparing.

Det är ett spännande projekt där vi följer energiförbrukningen månadsvis och även fuktutvecklingen i fasaden. I projektet åtgärdas även en del sprickor och skador på fasaden. Utvärderingen är en aktivitet i vårt arbete med att energieffektivisera våra fastigheter”, uppger fastighetschef Bo Hällsten

Uppföljningen sker utifrån den klimatkorrigerade energiförbrukning som Kilsbostäders energileverantör redovisar till dem. De vill med denna utvärdering se om tekniken håller vad den lovar; att på ett kostnadseffektivt sätt spara energi i denna typ av fastigheter.

”Det är ett spännande och mycket intressant projekt”, säger Bo Hällsten.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olle Löfdahl, Teknisk chef, ThermoGaia AB
olle.lofdahl@thermogaia.se
073 442 42 20

Om Termoskydd:

Termoskydd är en miljövänlig smart färg med en avfuktande effekt som bidrar till förbättrad isoleringsförmåga i väggens material. Det ger i sin tur kostnadsbesparingar i form av minskad energiförbrukning. Den smarta färgen fungerar som ett målningsbart keramisk ytskikt för interiört och exteriört bruk med en teknik som från början är utvecklad av NASA.