Energirenovering med garanti

För fastighetsägare

Vi ger garanti på att energibesparingen blir så stor som utlovats i offerten.

Så kan vårt arbete fungera för din fastighet

 

Vanlig färg
Termoskydd
Tilläggsisolering

En god affär

Diagrammet visar ett typexempel på relationen mellan kostnaden för att måla med vanlig färg, måla med Termoskydd respektive tilläggsisolera en byggnad.

Dialog

Vi svarar på dina frågor om Thermogaia och Termoskydd!*

*

Referenser

IMG_0200

1375 nya fönster till Victoria Park

Under hösten 2016 påbörjade ThermoGaia ett fönsterbytesprojekt där totalt 1375 fönster ska bytas ut i tre etapper i Victoria Parks...
Läs vidare
fore-efter

Utvärdering pågår – Victoria Park, Eskilstuna

ThermoGaia renoverade fasad och bytte fönster i Victoria Parks fastigheter i Eskilstuna. Utvärdering pågår i nuläget för att mäta energibesparingen.
Läs vidare
Branta-Backen-800

Botkyrkabyggen gör en energibesparing på 13,2 %

I syfte att utvärdera Termoskydd som ett nytt alternativ till energibesparing och avfuktning av fasader har Botkyrkabyggen termoskyddat 2 fastigheter...
Läs vidare

Vårt arbete med Thermogaia resulterade i två effekter, dels trevligare boendemiljö och dels energibesparing. De sista åren har vi sett en ungefärlig energibesparing på 15 % då vi jämfört med andra likvärdiga hus i samma område som är byggda samtidigt.

Tomas Hopkins, Pagodens Fastigheter