Energirenovering med garanti

ThermoGaia renoverar fastigheters fasader och tak. Det görs genom användning av energisparfärg, fönsterbyte och takrenoveringar. Vi har stor erfarenhet av att räkna ut en fastighets energibehov och möjligheter till energibesparing. Utifrån detta föreslår vi åtgärder för att reducera energiförbrukningen för uppvärmning med olika åtgärder.

Vi ger garanti på att utlovad energibesparing erhålles. Detta möjliggör för en fastighetsägare att se hur stor besparingen blir och jämföra detta med den offererade kostnaden. Garantin är ThermoGaias sätt att på ett trovärdigt sätt visa att våra energibesparingsförslag fungerar.

En god affär

Diagrammet visar ett typexempel på relationen mellan kostnaden att måla, termoskydda resp. tilläggsisolera en byggnad.

Vanlig färg
Termoskydd
Tilläggsisolering

Lär dig mer – se vår film

Energirenovering med garanti

För fastighetsägare

Vi ger garanti på att energibesparingen blir så stor som utlovats i offerten.

Så kan vårt arbete fungera för din fastighet

 

Vanlig färg
Termoskydd
Tilläggsisolering

En god affär

Diagrammet visar ett typexempel på relationen mellan kostnaden för att måla med vanlig färg, måla med Termoskydd respektive tilläggsisolera en byggnad.

Vårt arbete med Thermogaia resulterade i två effekter, dels trevligare boendemiljö och dels energibesparing. De sista åren har vi sett en ungefärlig energibesparing på 15 % då vi jämfört med andra likvärdiga hus i samma område som är byggda samtidigt.

Tomas Hopkins, Pagodens Fastigheter

Referenser

Branta-Backen-1280

Botkyrkabyggen gör en energibesparing på 13,2 %

I syfte att utvärdera Termoskydd som ett nytt alternativ till energibesparing och avfuktning av fasader har Botkyrkabyggen termoskyddat...
Läs vidare
IMG_0200

1375 nya fönster till Victoria Park

Under hösten 2016 påbörjade ThermoGaia ett fönsterbytesprojekt där totalt 1375 fönster ska bytas ut i tre etapper i...
Läs vidare
fore-efter

Energibesparing genom fönsterbyte – Victoria Park, Eskilstuna

I Eskilstuna fasadrenoverade ThermoGaia Victoria Parks fastigheter samt genomförde fönsterbyte. Utvärdering pågår i nuläget för att mäta uppnådd...
Läs vidare
stangastaden

Tak- och fasadrenovering i Linköping

I Linköping fasadrenoverade ThermoGaia 2015 ett putsat hus med trästomme. I detta projekt målades både tak och fasad...
Läs vidare
kbab-orrholmen2

Fasadrenovering – Karlstads Bostads AB

På Orrholmen utanför Karlstad genomförde Thermogaia fasadrenovering åt Karlstads Bostads AB.  Sex huskroppar behandlades med Termoskydd under maj och juni 2014....
Läs vidare
etuna

15 % energibesparing för Victoria Park i Eskilstuna

I området Råbergstorp i Eskilstuna behandlades år 2013 lättbetonghus byggda på 60-talet med Termoskydd åt dåvarande ägaren Pagoden. Victoria Park...
Läs vidare

Dialog

Vi svarar på dina frågor om Thermogaia och Termoskydd!*

*