1375 nya fönster till Victoria Park

Under hösten 2016 påbörjade ThermoGaia ett fönsterbytesprojekt där totalt 1375 fönster ska bytas ut i tre etapper i Victoria Parks fastigheter i Borås i syfte att bidra till energibesparing. Den andra etappen för projektet påbörjades under våren 2017 och beslut om när etapp tre ska starta väntas.