Affärsidé

ThermoGaia erbjuder marknadens mest kostnadseffektiva lösningar för renoveringar av fastigheters fasader och tak. Fastighetsbolag kan spara betydande belopp med hjälp av våra innovativa lösningar.

Genom ommålning med en energibesparande färg, lagning av fasader och fönsterbyten så kan fastighetsägaren spara närmare 40% av kostnaden jämfört med tilläggsisolering och samtidigt nå samma eller en bättre energibesparing.

Med hjälp av effektiva arbetsprocesser med skicklig certifierad personal kan vi erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser. Våra offerter innehåller alltid en garanti på energibesparing. På detta sätt får kunden kontroll över såväl intäkt som kostnad.