Arkiv Press

KBAB – preliminärt resultat utvärdering Termoskydd

KBAB (Karlstads Bostads AB) målade sex fastigheter på Östra Raden i Karlstad sommaren 2014 med energisparfärgen Termoskydd. Resultatet från Q1 2015 visar på en energibesparing med cirka 6 % jämfört med liknande referensfastigheter. Energibesparingen har successivt ökat i takt med att fasader torkas ur. Sommaren 2014 målade Karlstads Bostads AB sex fastigheter på Östra Raden i Karlstad med energisparfärgen Termoskydd. Fastigheterna är tidstypiska och byggdes i mitten på 60-talet som en del av det dåvarande miljonprogrammet. Målet var att spara energi och torka ut fasaderna. ”Redan nu efter knappt ett år har vi indikationer som visar på en energibesparing på

Pagoden och Karlstads Bostads AB satsar på energibesparande färg

Nu väljer både fastighetsbolaget Pagoden i Eskilstuna och KBAB, Karlstads Bostads AB, att satsa på att skydda sina husfasader med en smart färg som ska medföra energibesparingar. De beskriver det som ett kostnadseffektivt sätt att spara energi i befintliga byggnader samtidigt som de målas om. Pagoden testade att måla fyra husfasader redan förra året och har redan under det första året sett prov på färgens energibesparande och fuktavvisande effekt. Full effekt brukar normalt uppnås efter det andra året, på grund av att uttorkningsprocessen tar ungefär två år. Dessa fastigheter har dock redan visat god effekt, varpå Pagoden fortsätter att måla

Storbråk mellan professorer om Kilsbostäders målning med en energibesparande färg

Professor Björk säger att färgen är en humbug men han vet inte vad han talar om och får mothugg av två professorer och flera fastighetsägare som själva provat färgen. Värmlandsnytt uppmanas återkomma ett år efter målningen med Termoskydd för att kontrollera vilken energibesparing som gjorts. Den 6:e april sände Värmlandsnytt ett inslag om Kilsbostäder. Fastighetsbolaget satsar 2,5 miljoner kronor på att måla om sina bostäder med en smart färg, Termoskydd, som ska spara energi. ”Vår förhoppning är att om vi målar med den här färgen i stället för en traditionell silikatfärg så kan vi eventuellt få en energibesparing ” säger

Kilsbostäder AB – utvärdering av Termoskydd

Kilsbostäder AB har efter anbudsupphandling tecknat avtal med ThermoGaia AB om att fasadmåla 6 fastigheter med energisparfärgen Termoskydd. Fastigheterna är tidstypiska för sin tid med fasader i kalksandstenstegel. De byggdes i mitten på 60-talet som en del av det dåvarande miljonprogrammet. Målsättningen med projektet är 14 % i energibesparing. ”Det är ett spännande projekt där vi följer energiförbrukningen månadsvis och även fuktutvecklingen i fasaden. I projektet åtgärdas även en del sprickor och skador på fasaden. Utvärderingen är en aktivitet i vårt arbete med att energieffektivisera våra fastigheter”, uppger fastighetschef Bo Hällsten Uppföljningen sker utifrån den klimatkorrigerade energiförbrukning som Kilsbostäders energileverantör