Energirenovering med garanti

ThermoGaia renoverar fastigheters fasader och tak. Det görs genom användning av energisparfärg, fönsterbyte och takrenoveringar. Vi har stor erfarenhet av att räkna ut en fastighets energibehov och möjligheter till energibesparing. Utifrån detta föreslår vi åtgärder för att reducera energiförbrukningen för uppvärmning med olika åtgärder.

Vi ger garanti på att utlovad energibesparing erhålles. Detta möjliggör för en fastighetsägare att se hur stor besparingen blir och jämföra detta med den offererade kostnaden. Garantin är ThermoGaias sätt att på ett trovärdigt sätt visa att våra energibesparingsförslag fungerar.

En god affär

Diagrammet visar ett typexempel på relationen mellan kostnaden att måla, termoskydda resp. tilläggsisolera en byggnad.

Vanlig färg
Termoskydd
Tilläggsisolering

Lär dig mer – se vår film