Garanti

ThermoGaia renoverar fastigheters fasader och tak. Det görs genom användning av energisparfärg, fönsterbyte och takrenovering. Vi har stor erfarenhet att räkna ut en fastighets energibehov och möjligheter till energibesparing. Utifrån detta föreslår vi åtgärder för att reducera energiförbrukningen för uppvärmning med olika åtgärder.

Vi ger garanti på att utlovad energibesparing erhålles. Detta möjliggör för en fastighetsägare att se hur stor besparingen blir och jämföra detta med den offererade kostnaden. Garantin är ThermoGaias sätt att på ett trovärdigt sätt visa att våra energibesparingsförslag fungerar.