15 % energibesparing för Victoria Park i Eskilstuna

I området Råbergstorp i Eskilstuna behandlades år 2013 lättbetonghus byggda på 60-talet med Termoskydd åt dåvarande ägaren Pagoden. Victoria Park som äger fastigheterna har sedan dess valt att fortsätta med ThermoGaias helhetslösning för sina fastigheter.